info@kasvukesa.eu, 51 08 946

Meie mõtted, sõnad ja teod mõjutavad kõiki meie ümber.

Au, ausus, väärikus

Inimeses käivad sõnad ja teod käsikäes. Oleme arukad, õiglased, julged ja mõõdukad. Me ei tee tõe arvelt kompromisse ega lähtu oma otsustes ja tegudes enamuse arvamusest, vaid sellest, mille oleme südametunnistuses ära tundnud tõese, ilusa ja heana.

Koostöö

Üks on kõik ja kõik on üks. Me tunneme huvi inimese arengu ja tema hea käekäigu vastu. Mõtleme ja kõneleme teisest alati positiivselt.