info@kasvukesa.eu, 51 08 946


Koolipere ja Tartu Ülikooli koostöös sündinud käsiraamatu esimene katsete mapp on valmis!


ÕpiVeskis jätkab kümme ideed. Nende hulgas Oja Kooli meeskond õpiobjektiga "Õuesõpe klassiruumis". Arendatav õppevara annab ettekujutuse ökosüsteemide arengust, mitmekesisusest ja haprusest. 7.-8. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Haridusuuendusekeskuses ÕpiVeski arendusnädalavahetus. Väljavalitud meeskonnad jätkavad mentorite juhendamisel ideede toodeteks arendamist. Uus õppevara peaks saama koolidele tasuta kättesaadavaks 2018. aasta kevadel. ÕpiVeskist saab lähemalt lugeda Pedagogicumi veebilehelt. Järgmine kord saab pöialt hoida 17. novembril kui valitakse välja 3 õpiobjekti, mis saavad rahastuse ja leviku Eesti koolides.Oja Kool alustas rahvusvahelist koostööd uue jätkusuutliku arengu hariduse õppekava loomisel. Osaleme Uppsala Ülikooli poolt koordineeritava Läänemere Ülikoolide Programmi (BUP) koostööprojektis EduBalt koos Balti riikide ülikoolide jt haridusasutustega, sh Läti Ülikool, Kaunase Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Uus õppekava seob üldhariduse riikliku õppekava ja jätkusuutlikuse teemad kokku arvestades uut õpikäsitust. Õppekava arenduse juures on tähtsal kohal tänapäevaste õppemeetodite rakendamine, mis toetavad jätkusuutliku arengu lõimimist lapse loomuliku arengu etappidega.

 

Oja Kooli võtame vastu ühte klassi 12 õpilast.

Asume suure aiaga juugendvillas Viljandi vanalinnas

lossimägede naabruses.

Sel sügisel 1. klassi astuda soovijate avaldusi

saate esitada kohtade täitumiseni info@kasvukesa.eu.

Kontaktisik: Piret Anier, 51 08 946. 
 
 

Korraldame hariduslikke sünnipäevi.

Sind ootab külalistega koos meisterdatud kingitus ja Sinu valitud mänguline tegevus.

Oled oodatud kuni 20 külalisega Oja  Kooli, Pikk 4, Viljandi

Kontaktisik: Piret Anier, 51 08 946.