info@kasvukesa.eu, 51 08 946
 
 
 
 Haridus- ja Teadusministeeriumi info Õppenõukogud, üldkoosolekud 2017/18
Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert 
Pärnu-, Saare- ja Viljandimaal on Pärje Ülavere, 
tel nr 735 0167, e-post parje.ulavere@hm.ee
12.08 - Kasvukesa üldkoosolek
24.07 - erakorraline lastevanemate üldkoosolek
23.07 - erakorraline õppenõukogu
13.06 - õppenõukogu
16.05 - erakorraline õppenõukogu
01.04 kell 15.00 - MTÜ Kasvukesa üldkoosolek
 13.12 - õppenõukogu
19.12 - erakorraline lastevanemate üldkoosolek
28.12 - MTÜ üldkoosolek
31.01- erakorraline õppenõukogu
07.02 kell 17.30 - MTÜ Kasvukesa üldkoosolek
14. märts kell 14.00 - õppenõukogu
05.06 kell 13.00 -  korraline õppenõukogu
31. aug kell 13.00 - õppenõukogu


Arhiiv: