MTÜ Kasvukesa Pikk 4, Viljandi 71003, info@kasvukesa.eu
 
 
 
 Haridus- ja Teadusministeeriumi info Õppenõukogud, üldkoosolekud 2017/18
Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert 
Pärnu-, Saare- ja Viljandimaal on Pärje Ülavere, 
tel nr 735 0167, e-post parje.ulavere@hm.ee
01.04 kell 15.00 - MTÜ Kasvukesa üldkoosolek
 13.12 - õppenõukogu.
19.12 - erakorraline lastevanemate üldkoosolek
28.12 - MTÜ üldkoosolek.
31.01- erakorraline õppenõukogu.
07.02 kell 17.30 - MTÜ Kasvukesa üldkoosolek
14. märts kell 14.00 - õppenõukogu
31. mai kell 13.00 - õppenõukogu
31. aug kell 13.00 - õppenõukogu


Arhiiv: